Regulamin sprzedaży

Regulamin korzystania z aplikacji Sklep, przez Klientów

I.  Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób korzystania z aplikacji Sklep, przez Klientów.
 2. Przez Sprzedawcę rozumie się w niniejszym regulaminie firmę: Ciałożyczliwe Studio Jogi Zuzanna Bućko.
 3. Przez Klienta rozumie się w niniejszym regulaminie, osobą fizyczną, z którą Sprzedawca zawiera umowę o świadczenie usług lub sprzedaż produktów lub usług.
 4. Zakup za pomocą aplikacji Sklep przebiega według wskazanych poniżej postanowień.
 5. Sprzedawcą produktów oraz usług jest firma Ciałożyczliwe Studio Jogi Zuzanna Bućko, Spalona 3D 57-516 Spalona NIP 8811503242 REGON 527218923.

II. Dokonywanie Zakupu

 1. Klient otrzymuje możliwość wyboru elektronicznego produktu edukacyjnego/szkoleniowego lub usługi/pakietu usług w aplikacji Sklep.
 2. Po zapoznaniu się z opisem, zawartością i ceną Klient może wybrać dany produkt/pakiet i przejść do kolejnego kroku procesu zakupu.
 3. W drugim kroku dokonywania rezerwacji – formularzu, Klient wypełnia swoje dane osobowe oraz ewentualne uwagi do zakupu.
 4. Po uzupełnieniu danych, w kroku trzecim, Klient może dokonać wpłaty za pomocą płatności elektronicznej – przelew transferowy. 
  1. Transakcje przelewami transferowymi są realizowane za pośrednictwem systemów płatności online.
  1. Przy wybraniu płatności elektronicznej przelewem transferowym, Klient zostaje przekierowany na stronę umożliwiającą wpłatę zadatku, systemem płatności online. Po przyjęciu wpłaty przez system płatności online, Klient otrzymuje na wskazany przy dokonywaniu rezerwacji adres e-mail, automatyczne powiadomienie o potwierdzeniu wpłat.

III. Anulowanie zakupu i reklamacje

 1. W przypadku anulacji zakupu przez Klienta, istnieje możliwość zwrotu wpłaconych środków.
 2. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej: prowizja od transakcji kartowej.
 3. Odstąpienie od umowy należy zgłosić mailowo na adres: zuzanna.owcazwidokiem@gmail.com
 4. Istnieje możliwość również złożenia reklamacji w przypadku wady zakupionego produktu.
 5. W przypadku chęci złożenia reklamacji, prosimy o skierowanie jej pocztą elektroniczną na adres: zuzanna.owcazwidokiem@gmail.com
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

IV. Opłaty

 1. Klient zobowiązany jest do wpłaty wskazanych środków podczas procesu zakupu.
 2. Może tego dokonać, za pomocą:
  1. płatności elektronicznej – przelew transferowy,
 3. Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z wykonaniem procesu zakupu.

V. Subskrypcja

1. Sprzedawca oferuje zakup cykliczny dostępu do platformy Ciałożyczliwe Studio Jogi, który odnawia się raz w miesiącu.

2. Wysokości płatności w okresie jednego miesiąca pobierana cyklicznie to 79 PLN lub 99 PLN. Zamówienie jest realizowane w dniu sprzedaży – dostęp do platformy zostaje przyznany automatycznie po dokonaniu zapłaty.

3. Rezygnacja z płatności cyklicznej odbywa się poprzez wysłanie maila z informacją o chęci rezygnacji na adres: zuzanna.owcazwidokiem@gmail.com lub w Panelu Klienta.

4. Dane kartowe przechowywane są przez PayU.

5. Klient ma możliwość złożenia reklamacji dotyczącej zakupu subskrypcji na adres: zuzanna.owcazwidokiem@gmail.com

6. Sprzedawca ma 7 dni na rozpatrzenie wniosku o reklamację.

7. Sprzedawca oferuje również możliwość zakupu voucherów. Zakup takiego produktu odbywa się na podstawie jednorazowej zapłaty określonej przez Sprzedawcę kwoty. Vouchery można wykorzystać na platformie Ciałożyczliwe Studio Jogi. Voucher obejmuje dostęp na określoną ilość miesięcy w zależności od wybranej opcji.

8. Po zakupie vouchera należy skontaktować się ze Sprzedawcą w celu jego uruchomienia pod adresem: zuzanna.owcazwidokiem@gmail.com

9. Voucher w formie elektronicznej zostaje dostarczony do Klienta maksymalnie w przeciągu 2 dni roboczych na adres e-mail podany w procesie zakupu.

10. Voucher jest ważny przez rok od daty jego zakupu.

11. Sprzedawca oferuje również zakup indywidualnych sesji jogi lub pakietów indywidualnych sesji jogi. Klient ma możliwość ich wykorzystania w terminie 90 dni od daty zakupu.

12. Po zakupie indywidualnej sesji jogi lub pakietu indywidualnych sesji nogi należy skontaktować się ze Sprzedawcą w celu umówienia się na sesje: zuzanna.owcazwidokiem@gmail.com

VI. Polityka prywatności

 1. W trakcie dokonywania zakupu, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie serwisu.
 2. Dane Klienta  będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia  prawidłowego procesu zakupu oraz celów marketingowych i nie będą udostępniane osobom trzecim, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  28.09.1997 o ochronie danych osobowych.
 3.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CIAŁOŻYCZLIWE STUDIO JOGI Zuzanna Bućko.
 4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – zuzanna.owcazwidokiem@gmail.com
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą bezterminowo
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 10.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy

VII. Odpowiedzialności

 1. Klient odpowiada za prawidłowe wpisanie prawdziwych danych w formularzu rezerwacyjnym.
 2. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za błędnie wpisane dane osobowe.
 3. Za prawidłową obsługę pieniężną, w aplikacji Sklep odpowiada system płatności online.

VIII. Akceptacja Regulaminu

 1. Zaznaczenie w panelu zakupu opcji przeczytania i zapoznania się z regulaminem sprzedaży oznacza, że Klient rozumie i wyraża zgodę na punkty zapisane w tymże regulaminie.
 2. Niezaznaczenie opcji akceptacji regulaminu skutkuje brakiem możliwości dokonania zakupu.

VIII. Płatności

Płatności obsługiwane są przez PayU.

DANE FIRMY:
CIAŁOŻYCZLIWE STUDIO JOGI Zuzanna Bućko, Spalona 3D 57-516 Spalona, NIP: 8811503242